Boy's love (hoặc có thể viết là Boys love, hay Boy love), nghĩa là "Mối tình của các chàng trai"

Boy's love (hoặc có thể viết là Boys love, hay Boy love), nghĩa là "Mối tình của các chàng trai"